יש בחנויות מערכות עזר לאנשים עם מוגבלות בשמיעה
וכדי להנות מהן יש להעביר את הכשיר השמיעה למצב T או להשתמש באוזניה של מערכת העזר